[Obrázek loga společnosti]         

                         

Domů Nahoru

ELEKTROR
 

Novinky
Radiální - hliník
ATEX
Axiální
Centrifugální - ocel 

[Obrázek produktu]    Náš úspěch je vždy v přítomnosti. 

    Provádíme práci se vzduchem – včera, dnes a zítra.

 

Dnešní představa je zítřejší historie. Ti kdo přijmou tento bližší pohled na historii poznají, jak moc je tento výrok pravdivý.

Elektror byl založen Karl W. Müllerem v roce 1923 s tehdejším názvem "Elektror-Motoren-Handelsgesellschaft" s vedením v Esslingenu. Během 2. světové války část výroby rychle se rozvíjející společnosti byla přesunuta do průmyslového centra Stuttgartu do Waghäuselu v Badenu. Zde v tomto umístění vyrostlo výrobní centrum společnosti. Pro získání potřeby odlévání do pískových forem, byla pro Elektror v r. 1948 založena písková slévárna, následně v r. 1975 slévárna hliníkových krytů.

Po nečekaném úmrtí Karl. W. Müllera v r. 1959 jeho žena Margarete Müller-Bull převzala vedení společnosti. Pod jejím vedení Elektror vyrostl a stal se mezinárodním lídrem v air technology. Část soustředění se zaměřila na jádro společností výrobních, obchodních, distribučních a pokračujících v inovacích vývoje průmyslových radiálních ventilátorů a dmychadel. Hliníkové slévárny byly posléze prodány v r. 2001 a 2004. Nicméně pokračovala jejich partnerská spolupráce s Elektrorem jako spolehlivým dodavatelem.

 

 

Firma Elektror je vlastníkem 5 aktivních patentů, má certifikáty kvality DIN ISO 9001:2000 a UL-CSR certifikaci, provozuje 8 prodejních míst v Německu a její zastoupení je možné nalézt v Dánsku, Finsku, Francii , Velké Británii, Itálii, Norsku, Polsku, Švédsku, Švýcarsku, Španělsku, Rakousku, Beneluxu, východní Evropě, Austrálii, Číně, Hong Kongu, Koreji, Rusku, Singapuru, Jihoafrické republice, Taiwanu, Thaisku a USA a zaměstnává okolo 110 zaměstnanců v centrále firmy a okolo 90 zaměstnanců ve vedlejším závodě.

                                                Kliknutím na obrázek sídla firmy spustíte prezentaci (18,3MB formát wmv)

 

Přehled radiálních ventilátorů a dmychadel

      

 

 

 

 

 

 

   Nízkotlaké                 Středotlaké             Vysokotlaké               Dmychadla                Dopravní                  Speciální

     ventilátory                ventilátory                ventilátory                                                    ventilátory              ventilátory

  řady ND/ND-M               řady RD          řady HRD/-FU/FUK        řady ESD/SD          řady FD RDF               řady SVD

 3,2 - 95 m³/min    2,5 - 142 m³/min    8 - 100 m³/min    0,18 - 17,5 m³/min  10,5 - 64 m³/min   23 - 77 m³/min 

  330 - 2700Pa        650 - 10200 Pa     2800 - 16400 Pa      68 - 590 mbar       1100 - 6800 Pa     1200 - 2800 Pa

 

 

 

Přehled ATEX radiálních ventilátorů

 

  Nízkotlaké                 Středotlaké             Vysokotlaké

   ventilátory                ventilátory                ventilátory

řady ND-ATEX           řady RD-ATEX         řady HRD-ATEX

 3,2-95 m³/min       11-90 m³/min        7-97 m³/min

  330-2700 Pa         2000-6900 Pa      4900-16000 Pa

 

 

 

Přehled axiálních ventilátorů

 

     Středotlaké            Vysokotlaké               Střešní                  Garážové                 Nástěnné

     ventilátory              ventilátory              ventilátory             ventilátory              ventilátory

       řady MAF                řady HAFC               řady MAFR            řady MAFG              řady MAFW

 do 2810 m³/min   do 2420 m³/min    do 1120 m³/min  do 2810 m³/min     do 870 m³/min

   do 1350 Pa           do 5200 Pa           do 1100 Pa           2600 Pa             do 860 Pa

 

 

Přehled centrifugálních ventilátorů

 

Naše standarty kvality vytvořeny ELEKTRORem!

Vysoká pečlivost postupů a kvality v nejmenších detailech je základem našich úspěchů jako celku.

ATEX - Atmosphéres Explosibles = Explosivní atmosféra

Směrnice ATEX definuje podmínky technického užití zařízení a systémů v potenciálně explosivním prostředí nebo ovzduší. Ty jsou specificky regulovány EU předpisy 94/9/EC (přímý výrobce zařízení) a 92/99/EC (přímý uživatel zařízení). Potenciálně eplosivní atmosféra je směsí vzduchu, hořlavých plynů, výparů, zamlžení a prachu.

 

DIN - Deutsches Institut für Normung e. V. = Německý úřad pro normalisaci

DIN je centrální německá domácí standardizační organizace. Německo je členem ISO a IEC a reguluje aplikace podle mezinárodních standardů.

 

EN - European standard = Evropská norma

Normalizační organizace CEN a CENELEC jsou odpovědné za evropské normy. Provádění shody s EU komisí vytváří základ pro spolupráci mezi EU a CEN/CENELEC. Členové CEN/CENELEC jsou povinni přijmout nezměněné EU normy do svých domovských norem. Německo je členem CEN a CENELEC.

CEN - Comité Européen de Normalisation (Evropský výbor pro normalizaci)

CENELEC - Comité Européen de Normalisation Electrotechnique (Evropský výbor pro elektrotechnické normy)

 

ISO - International Organization for Standardization = Mezinárodní normalizační organizace

ISO je nezávislé, dobrovolné sdružení mezinárodních normalizačních společenství. Od r. 1947 sloužilo jako nově vzniklá organizace ISA (International Federation of the National Standardizing Association = Mezinárodní federace národních normalizačních asociací) založená začátkem 20. století.

 

IEC - International Electrotechnical Commission = Mezinárodní elektrotechnická komise

IEC je nezávislá, dobrovolná celosvětová asociace pro elektronické technologie. První snahy k celosvětové standardizaci na konci 19. století byly poháněny elektrotechnickým průmyslem.

 

CE labeling = CE označování

Použití CE značky potvrzuje, že opatření odpovídající EU směrnici bylo splněno. Výrobce přebírá odpovědnost a/nebo práce společně s certifikační organizací pro předvedení, že výrobek vyhověl požadavkům směrnice EU.

CE - Communauté Européenne – Evropské společenství

 

UL - Underwriters Laboratories Inc.  = Připojené laboratoře

Připojené laboratoře jsou nezávislé a neziskové organizace pro výzkum a certifikaci bezpečnosti výrobků

 

CSA - Canadian Standards Association = Kanadská normalizační asociace

 

 

Domů ] Nahoru ] Novinky ] Radiální - hliník ] ATEX ] Axiální ] Centrifugální - ocel ]

Copyright © 2006-2014 Jan Frydrych
V2.4, naposledy změněno: 6.5.2014